Adrià Gilabert
Psicólogo
Adrià Gilabert
Psicòleg

Ansietat

Ansietat

Què és l’Ansietat?

L’ansietat és una experiència humana comuna que tots experimentem en determinats moments de la vida. Tanmateix, quan l’ansietat es torna excessiva, persistent i interfereix en la nostra qualitat de vida, es pot convertir en un trastorn d’ansietat.

L’ansietat és una resposta natural del cos a les situacions d’estrès o perill. És una reacció adaptativa que pot ajudar-nos a afrontar situacions desafiants. No obstant això, quan es torna excessiva i incontrolable, pot esdevenir un problema de salut mental.

La simptomatologia de l’ansietat és  diferent en funció de cada persona,  pot cursar amb símptomes físics com palpitacions, suor i tensió muscular, amb símptomes de caràcter cognitiu com preocupacions excessives, pensaments anticipatoris de situacions o fets amenaçants i amb conductes d’evitació o de seguretat.

Sovint els mateixos símptomes d’ansietat poden espantar tant a les persones que els experimenten que acaben desenvolupant por a les sensacions. Percebent les sensacions d’ansietat amb angoixa i alarma, de forma que estan més pendents del propi cos, de les pròpies sensacions, de tal forma que el fet de prestar més atenció a les sensacions fisiològiques que s’experimenten fa que es magnifiqui més qualsevol símptoma que puguin tenir, patint més por i angoixa en experimentar aquestes sensacions.

Altres persones poden experimentar una preocupació excessiva per diferents factors, de forma que perceben diverses situacions que viuen de forma amenaçadora i perillosa, tendint a preocupar-se en excés per moltes situacions.

Com comentava les conductes d’evitació que porten a terme algunes persones que pateixen ansietat també poden condicionar considerablement la seva vida, ja que per la por que s’experimenta sovint les persones deixen d’anar a llocs on es poden sentir insegures o que no tenen control sobre la situació, evitant llocs i situacions que duien a terme anteriorment, o portant a terme conductes de seguretat, com anar acompanyades d’alguna persona. 

L’ansietat té diferents manifestacions com veiem, i cada persona la pot experimentar d’una forma particular, el fet comú és que pot interferir d’una forma significativa  en el funcionament i en la vida de la persona quan augmenta de forma desbordant.

A la teràpia psicològica treballem amb les persones per ajudar-les a comprendre aquest problema psicològic així com per aprendre a conviure i a reduir aquesta simptomatologia d’ansietat, aprenent recursos per gestionar-la i reduir l’afectació que pateixen. Així mateix ajudem a les persones a comprendre certs aspectes del seu funcionament psicològic que poden estar condicionant la simptomatologia actual i que poden interferir en el benestar emocional que experimenten.

Avaluació:  A teràpia, comencem amb una avaluació completa per comprendre les causes, els factors desencadenants i mantenidors de la teva ansietat. Aquesta comprensió és fonamental, tant per conèixer a la persona amb qui treballem com per entendre el funcionament d’aquesta simptomatologia en cada persona i enfocar el tractament de la forma més efectiva.

Comprendre el mecanisme de l’ansietat i reduir l’alarmisme i por amb la que es perceben les sensacions. Trencant el bucle d’excés d’escolta del cos i d’alarmisme en la forma de percebre les sensacions d’ansietat

Treballar recursos de relaxació i meditació per tal de regular i reduir la simptomatologia, tenint eines pràctiques i eficaces per reduir l’activació fisiològica i reduir la tensió física i mental associada

Recursos de distracció per desfocalitzar l’atenció excessiva en el propi cos i en les sensacions d’ansietat.

Estratègies cognitives per tal de poder relativitzar la forma en que afrontem l’ansietat i les situacions desencadenants a nivell de pensament.

Recursos creatius per relacionar-se amb l’ansietat i la simptomatologia d’una forma menys dramàtica i limitant, canviant la percepció i fomentant una major assimilació.

Afrontament i exposició a les situacions generadores d’ansietat, reduint patrons d’evitació i fomentant la percepció d’eficàcia i l’habituació a l’ansietat.

Suport per poder afrontar els aspectes que puguin estar generant i desencadenant l’ansietat en el moment actual

Treball emocional més profund per tal de comprendre i gestionar aquells aspectes més troncals que poden estar condicionant i mantenint els problemes d’ansietat al llarg de la vida de la persona, en cas que sigui necessari.