Adrià Gilabert
Psicólogo
Adrià Gilabert
Psicòleg

Serveis

Serveis

El patiment és inevitable i fins a cert punt necessari per als éssers humans. Al llarg de la vida i durant el nostre dia a dia, ens trobem amb diverses situacions de canvi que poden fer trontollar la nostra estabilitat emocional, que ens poden generar un nivell elevat de malestar  i ens poden fer perdre el nord.

La manca de suport, de recursos i estratègies per resoldre aquests problemes, poden comportar que aquestes situacions de canvi i de dificultats ens sobrepassin i que visquem un patiment i un malestar més intens.

Amb la psicoteràpia treballem de forma conjunta amb les persones, adaptant-nos concretament al seu cas per tal d’aconseguir trobar noves vies per afrontar i gestionar els canvis i les dificultats. millorar la seva qualitat de vida, augmentar el seu autoconeixement i autonomia i en definitiva ajudar-les a créixer personalment.

Cada persona és única i particular i presenta unes característiques i necessitats específiques que des de consulta terapèutica hem de tenir en compte per tal d’oferir una atenció integral i plenament orientada a la persona amb qui treballem.

En aquesta línia la meva forma de treball és la Psicoteràpia Integradora,  portant a terme un procés terapèutic a mida de cada persona, adaptat a les seves característiques i necessitats,  portanta terme intervencions i tècniques de diferents models terapèutics: Dialéctiques, Cognitives, Conductuals, Constructivistes, Narratives, Artístiques, Estratègiques, Gestalt, entre d’altres. 
Aquelles intervencions que siguin més adients en funció de les necessitats de la persona, portant a terme un procés terapèutic a mida

L’adolescència és un moment vital intens i efervescent, una etapa del desenvolupament en la qual s’experimenten importants canvis vitals i degut als canvis hormonals les emocions es viuen a flor de pell. 

Sovint aquesta etapa tan intensa de la vida comporta moments de patiment i dificultats psicològiques: malestar emocional, tristesa, ansietat, inseguretat entre d’altres.

Des de l’espai terapèutic acompanyem als i les joves en aquesta meravellosa i a la vegada complicada etapa vital.

La teràpia de parella, és un tipus de teràpia psicològica dirigida per a parelles que tenen dificultats en la seva relació o que necessiten millorar certs aspectes del seu funcionament. A teràpia proporcionem un espai segur i neutral on les parelles poden explorar els seus problemes, millorar la comunicació i treballar juntes per aconseguir una relació més saludable i satisfactòria. La comunicació, el respecte, la gestió de conflictes, l’oci, l’afecte, són diferents àrees de la parella que treballarem per potenciar i millorar des de l’espai terapèutic.

La teràpia de parella pot ser una oportunitat valuosa per millorar i enriquir una relació. A l’espai terapèutic ajudem a parelles que viuen situacions de dificultat i també a d’altres que necessiten millorar aspectes concrets del seu funcionament. 
Si esteu experimentant dificultats en la vostra relació, la teràpia de parella pot ser el camí cap a una relació més saludable, satisfactòria i harmoniosa. 

Atenció i suport psicològics online, per videoconferència a través del telèfon mòbil o de l’ordinador, per aquelles persones que ho prefereixin. 

La modalitat d’atenció  online permet combinar amb major facilitat l’atenció psicològica amb la vida diària, també facilita la connexió amb professionals sanitaris en situacions de dificultat de mobilitat o  d’impossibilitat de desplaçament.

Hi ha situacions en les quals es necessita resoldre certs dubtes o dur a terme una consulta de forma puntual o abordar un tema específic amb un professional durant certes sessions. 

En els casos que siguin necessaris porto a terme assessorament psicològic.

La intervenció grupal,  aporta nombrosos beneficis per a les persones que hi participen: veure’s reflectits en les experiències dels altres, aprendre de les diferents vivències i punts de vista dels companys, aprendre noves formes de relacionar-se amb els altres, trobar suport entre iguals i sentir-se part d’un col·lectiu significatiu entre d’altres.

El potencial dels grups en els diferents contextos fomenta la facilitació i acceleració dels canvis i dels aprenentatges. Com a éssers socials ens hem recolzat per desenvolupar-nos com a espècie per tant, som una potent eina de suport i transformació personal, grupal i social.

GRUPS TERAPÈUTICS
GRUPS PSICOEDUCATIUS
GRUPS DE CREIXEMENT PERSONAL

Educar no consisteix en dur a terme una simple transmissió de coneixements, formar i educar és un procés integral per estimular la reflexió,  explorar noves formes de pensar i actuar per tal d’obtenir coneixements, habilitats i actituds que ens ajudin a progressar en el nostre desenvolupament personal.

Per tal de dur a terme aquest procés integral de Formació treballo des de la perspectiva de l’Aprenentatge Experiencial.  A través de les vivències i sensacions experimentades pels alumnes,  amb diferents metodologies didàctiques  creatives i estimulants, fomentem el procés de reflexió, de conceptualització, internalització i transmissió dels aprenentatges en els diferents contextos de la vida diària de les persones.