Adrià Gilabert
Psicólogo
Adrià Gilabert
Psicòleg

Baixa autoestima

Baixa autoestima

Què és la Autoestima?

La autoestima és la valoració i el concepte que tenim de nosaltres mateixos. És com ens percebem, com ens estimem i com ens acceptem. Una autoestima saludable és essencial per a una vida equilibrada i satisfactòria.

El concepte que tenim de nosaltres mateixos i l’autoestima es van configurant des del naixement amb les diferents interaccions amb els vincles que establim, familiars, companys d’escola, professors, amics i amb les diferents experiències que vivim. Aquests factors i vincles poden influir positivament en la formació d’una autoestima sana i saludable però també poden influir negativament i dificultar aquest concepte i estima d’un mateix. Experiències d’abusos, assetjament, maltractament poden ser molt nocives i afectar significativament en el benestar emocional i en l’autoestima.

Hi ha diversos problemes relacionats amb la autoestima que poden afectar la qualitat de vida d’una persona:

Baixa Autoestima: Aquesta és una sensació persistent d’inseguretat i autocrítica. Les persones amb baixa autoestima poden sentir que no són prou bones o dignes d’amor i èxit.

Dependència excessiva de l’Acceptació Externa: Algunes persones basen la seva autoestima en la validació constant d’altres persones, el que pot ser fràgil i insatisfactori.

Comparació Constant: La comparació amb altres persones pot conduir a una baixa autoestima i sentiments d’inadequació.

La teràpia psicològica és una eina efectiva per abordar els problemes d’autoestima i promoure un canvi positiu en la pròpia percepció. A través de la teràpia, podràs:

Explorar les Causes: Identificar les arrels de les teves creences i sentiments sobre tu mateix.

Reconstruir la pròpia Narrativa: Canviar les autocrítiques negatives per pensaments més saludables i realistes. Construir un discurs vital i personal més saludable i adaptatiu.

Aprenentatge d’Habilitats: Adquirir habilitats d’autocura i autocompassió per afrontar millor els reptes de la vida.

Reforçar la Confiança: Treballar en la teva confiança i autoacceptació. A través de diferents tècniques i tasques fomentarem la millora de la percepció de la pròpia vàlua i l’autoacceptació.

L’autoestima és una part important de la nostra salut mental, tenir un concepte i una acceptació i valoració adequada és fonamental per poder gaudir d’una estabilitat emocional. Tot i això sovint les persones poden veure condicionada la seva autoestima degut a nombroses experiències difícils i interaccions complicades que afecten al propi autoconcepte.