Adrià Gilabert
Psicólogo
Adrià Gilabert
Psicòleg

Depressió

Depressió

Què és la depressió?

La depressió és una malaltia mental que afecta milions de persones a tot el món. És important entendre que la depressió no és simplement sentir-se trist o desanimat de vegades; és un problema de salut mental que pot impactar en la vida quotidiana de forma significativa, en les relacions i la salut en general.

La depressió és un trastorn de l’estat d’ànim caracteritzat per una sensació persistent de tristesa, desesperança i pèrdua d’interès en les coses que abans es gaudien. Pot manifestar-se de maneres diferents en cada individu, i els símptomes poden variar des de la fatiga, canvis en el patró de son, pèrdua de la fam, o augment de pes, fins a sentiments d’inutilitat i pensaments suïcides.

Quines són les causes de la Depressió?

Factors genètics: Existeix una certa evidència que suggereix que la depressió pot tenir una predisposició genètica.

Factors bioquímics: Desequilibris químics en el cervell, com ara una baixa producció de neurotransmissors com la serotonina, la dopamina i la noradrenalina, poden estar implicats en el desenvolupament de la depressió.

Factors psicològics: Hi ha diversos factors psicològics que poden contribuir a la depressió, com ara l’estrès crònic, experiències traumàtiques passades, la baixa autoestima, patrons de pensament disfuncionals.

Factors psicosocials: Els factors relacionats amb l’entorn social i les interaccions socials, com la manca de suport social, la solitud i la discriminació, experiències d’abús, poden influir en la depressió.

Factors ambientals: Els esdeveniments vitals estressants, com la pèrdua d’un ésser estimat, la pèrdua d’ocupació, el divorci o altres canvis significatius a la vida, poden ser factors desencadenants de la depressió.

Malalties físiques: Algunes malalties físiques cròniques, com l’hipotiroidisme, el dolor crònic o les malalties cardíaques, poden augmentar el risc de depressió.

És important destacar que la depressió pot ser una malaltia complexa amb múltiples causes interactuants, i la seva aparició pot variar d’una persona a una altra. La comprensió d’aquests factors pot ajudar a orientar el tractament i l’abordatge de la depressió, que sovint implica una combinació de teràpia psicològica, teràpia farmacològica i canvis en l’estil de vida.

Tanmateix hi ha certes línies terapèutiques comunes que portem a terme en el tractament psicològic per la Depressió:

Avaluació: En la teràpia, comencem amb una avaluació completa per comprendre les causes, els factors desencadenants i mantenidors de la depressió. Aquesta comprensió és fonamental, tant per conèixer a la persona amb qui treballem com per entendre el funcionament d’aquesta simptomatologia en cada persona i enfocar el tractament de la forma més efectiva.

Comprendre les causes fonamentals que explicàvem a l’apartat anterior, que poden estar desencadenant i condicionant la simptomatologia depressiva és fonamental per enfocar el tractament psicològic. Per tal de valorar si és necessari dur a terme un treball terapèutic de suport en processos de dol i pèrdua, un tractament per experiències traumàtiques patides, gestionar els canvis vitals que poden haver desencadenat la depressió o el factor que pugui estar condicionant emocionalment a la persona.

Fomentar canvis conductuals que ajudin a millorar l’estat d’ànim i fomentin el benestar psicològic. Fomentar una major activació conductual, potenciant activitats o petites coses que estimulin i motivin a la persona pot ser positiu per dur a terme un canvi i una major estabilitat.

Estratègies cognitives per tal de poder relativitzar la forma en que percebem les situacions, la vida i a nosaltres mateixos. Fomentant una concepció i una forma de pensar més funcional i adaptativa, en comptes de certs pensaments més esbiaixats, foscos, negatius, disfuncionals o excessivament dramàtics.

Recursos creatius per relacionar-se amb la depressió i la simptomatologia d’una forma menys dramàtica i limitant, canviant la percepció i fomentant una major assimilació del patiment, reduint patrons d’afrontament més limitants o disfuncionals.

Treball emocional més profund per tal de comprendre i gestionar aquells aspectes més troncals que poden estar condicionant i mantenint la simptomatologia depressiva al llarg de la vida de la persona. Aquest treball emocional estarà enfocat tant als aspectes que han desencadenat l’episodi depressiu actual com a aquells antecedents més distals i de base que poden predisposar a experimentar una simptomatologia de caràcter depressiu.

Utilitzant recursos com les visualitzacions, les cartes, l’escriptura terapèutica, el dibuix, la pintura, la música i diverses tècniques emocionals, fomentem aquest treball emocional que permeti comprendre, conviure i reduir la simptomatologia depressiva, fomentant un major benestar emocional. La depressió és un problema psicològic que pot generar un gran patiment i pot limitar molt la vida de les persones.