Adrià Gilabert
Psicólogo
Adrià Gilabert
Psicòleg

Estrés

Estrés

L’estrés és una resposta fisiològica i psicològica natural del cos davant de situacions o estímuls que es perceben com a desafiants o amenaçadors. Aquesta resposta de l’estrès té com a objectiu preparar el cos per afrontar la situació o per defensar-se d’ella, i és part de la nostra adaptació evolutiva.

Quan una persona experimenta estrès, el seu cos allibera hormones com l’adrenalina i el cortisol, que preparen el cos per a una resposta ràpida i efectiva davant de la situació percebuda com a estressant. Aquestes respostes poden incloure un augment de la freqüència cardíaca, una elevació de la pressió arterial, una millora de la concentració i l’alerta, i una redistribució del flux sanguini cap als músculs per a una millor resposta física.

Tot i que l’estrès pot ser útil en situacions d’emergència o quan es requereix una resposta ràpida, un estrès crònic o excessiu pot tenir efectes negatius en la salut mental i física. L’estrès prolongat pot causar problemes com la fatiga crònica, l’ansietat, la depressió, problemes de son, problemes digestius i trastorns cardiovasculars, entre d’altres. A la teràpia psicològica ajudem a les persones a afrontar les situacions d’estrès i a trobar recursos per tal de regular els símptomes que interfereixen i afecten d’una forma més intensa en el seu dia a dia.

Avaluació: A la teràpia, comencem amb una avaluació completa per comprendre les causes, els factors desencadenants i mantenidors de l’estrès. Aquesta comprensió és fonamental, tant per conèixer a la persona amb qui treballem com per entendre el funcionament d’aquesta simptomatologia en cada persona i enfocar el tractament de la forma més efectiva.

Treballar recursos de relaxació i meditació per tal de regular i reduir la simptomatologia, tenint eines pràctiques i eficaces per reduir l’activació fisiològica i reduir la tensió física i mental associada

Estratègies cognitives per tal de poder relativitzar la forma en que afrontem l’ansietat i les situacions desencadenants a nivell de pensament. Poder afrontar les situacions estressants d’una forma més adaptativa i funcional és fonamental per tal de reduir l’estrés i poder sobreposar-nos a aquestes situacions.

Activació conductual: És fonamental potenciar tots aquells recursos, aficions i hobbies que agradin a la persona i que li permetin sentir-se be, desconnectar i alliberar tensió.

Així mateix hàbits saludables com l’esport i la dieta són molt importants per un adequat afrontament de l’estrès.

Treballar per potenciar una millora en la gestió del temps i les tasques en cas que sigui necessari.

Posar límits: Poder posar límits a les demandes excessives és fonamental. Treballarem recursos com la comunicació assertiva i estratègies comunicatives per tal de poder defensar la pròpia postura i per tal de poder limitar aquelles demandes excessives i desbordants.