Adrià Gilabert
Psicólogo
Adrià Gilabert
Psicòleg

Fobies

Fobies

Què són les Fòbies?

Les fòbies són por intensa i irracional envers objectes, situacions o activitats específiques. Aquestes pors poden ser tan intenses que interfereixen amb la capacitat d’una persona per viure una vida plena i funcional. Les persones que experimenten una fòbia , pateixen principalment la següent simptomatologia:

  • Activació fisiològica: Palpitacions, sudoració, falta de respiració, sensació de mareig, malestar gastrointestinal.
  • Conductes d’evitació: Les persones sovint eviten afrontar les situacions que els generen aquesta gran angoixa , limitant en ocasions la seva vida per tal de no patir la simptomatologia d’ansietat.
  • Pensaments anticipatoris: Les persones que pateixen alguna fòbia sovint tenen tendència a pensar en les situacions en les quals poden haver d’afrontar la situació temuda, preocupant-se en excés de forma avançada.

Els tipus de fòbies segons les categories són els següents:

Fòbies Específiques: Aquestes estan relacionades amb objectes o situacions concretes, com aranyes, volar, altures, agulles, conduir entre d’altres.

Fòbia Social: També coneguda com a trastorn d’ansietat social, aquesta fòbia implica por a ser jutjat o a la vergonya en situacions socials, com fer presentacions o interactuar amb desconeguts.

Agorafòbia: L’agorafòbia té un component més particular i específic, ja que està relacionada amb el trastorn de pànic. Consisteix en la por intensa a experimentar simptomatologia d’un atac d’ansietat o atac de pànic en situacions en les quals la persona no pot controlar o que percep com a menys segures (espais oberts, el carrer, el treball o qualsevol lloc fora del seu espai de comfort com casa seva)

Avaluació i Comprendre les Fòbies: En tot procés terapèutic dediquem les primeres visites a conèixer en profunditat a la persona i la situació que la porta a consulta. Portem a terme una avaluació per comprendre les possibles causes i orígens de la fòbia, així com els factors que la condicionen i mantenen.

Exposició Progressiva: La teràpia cognitivo-conductual (TCC) utilitza l’exposició progressiva per a ajudar-vos a enfrontar-vos gradualment a la font de la vostra por, com ara situacions o objectes temuts. Aquesta exposició controlada i supervisada ajuda a disminuir l’ansietat que genera aquesta situació i permet aconseguir una habituació a la situació fòbica. L’exposició és l’estratègia fonamental per aconseguir afrontar les situacions temudes reduint progressivament l’ansietat experimentada

Estratègies d’Afrontament: Aprendreu tècniques per afrontar les vostres pors i ansietat quan us enfronteu a elles, com diferents  tècniques de relaxació per aconseguir reduir la simptomatologia d’ansietat

Reforçar la Confiança: La teràpia també es centra en el reforçament de la vostra autoestima i la confiança en les vostres capacitats per enfrontar les situacions temudes.

Recursos creatius per relacionar-se amb l’ansietat experimentada i la simptomatologia d’una forma menys dramàtica i limitant, canviant la percepció i fomentant una major assimilació.

Treball emocional més profund per tal de comprendre i gestionar aquells aspectes més troncals que poden estar condicionant i mantenint els problemes d’ansietat i les fòbies al llarg de la vida de la persona, en cas que sigui necessari.