Adrià Gilabert
Psicólogo
Adrià Gilabert
Psicòleg

Malestar emocional

Malestar emocional

Què és el Malestar emocional?

El malestar emocional és una experiència humana comuna que pot afectar a persones de totes les edats i procedències. Es refereix a una sensació general de malestar, tristesa, ansietat o incomoditat emocional que pot ser causada per diverses raons.

Aquest malestar pot ser fruit d’una varietat de factors, com ara situacions estressants a la feina o a la vida personal, pèrdues significatives, conflictes interpersonals, trastorns emocionals o simplement sentir-se sobrepassat per les demandes de la vida quotidiana. És important entendre que el malestar emocional i la vulnerabilitat psicològica no és una feblesa, sinó una reacció natural a les tensions i desafiaments de la vida. Tot i això, quan aquest malestar interfereix significativament en la qualitat de vida d’una persona, és important buscar ajuda i suport psicològic.

A través de la teràpia i l’orientació psicològica, es pot ajudar a les persones a comprendre millor les seves emocions i els factors que les estan generant i condicionant, desenvolupar habilitats per gestionar-les de manera saludable i trobar estratègies per afrontar els desafiaments emocionals de manera més efectiva.

Avaluació: A teràpia, comencem amb una avaluació completa per comprendre les causes, els factors desencadenants i mantenidors d’aquest malestar emocional que presenta la persona. Aquesta comprensió és fonamental, tant per conèixer a la persona amb qui treballem com per entendre el funcionament d’aquesta simptomatologia en cada persona i enfocar el tractament de la forma més efectiva.

Suport emocional: L’expressió i el suport emocionals són fonamentals per ajudar a la persona a compartir l’experiència que està vivint i permetre una millora del seu estat d’ànim. Amb el suport terapèutic acompanyem i ajudem a la persona a afrontar les situacions desafiants i desbordants que poden estar succeint a la seva vida i que poden ser la causa d’aquest malestar

Fomentar canvis conductuals que ajudin a millorar l’estat d’ànim i fomentin el benestar psicològic. Fomentar una major activació conductual, potenciant activitats o petites coses que estimulin i motivin a la persona pot ser positiu per dur a terme un canvi i una major estabilitat.

Estratègies cognitives per tal de poder relativitzar la forma en que percebem les situacions, la vida i a nosaltres mateixos. Fomentant una concepció i una forma de pensar més funcional i adaptativa, en comptes de certs pensaments més esbiaixats, foscos, negatius, disfuncionals o excessivament dramàtics.

Recursos creatius per relacionar-se amb la simptomatologia d’una forma menys dramàtica i limitant, canviant la percepció i fomentant una major assimilació del patiment, reduint patrons d’afrontament més limitants o disfuncionals.

Treball emocional més profund en cas que sigui necessari, per tal de comprendre i gestionar aquells aspectes més troncals que poden estar condicionant i mantenint la simptomatologia. Utilitzant recursos com les visualitzacions, les cartes, l’escriptura terapèutica, el dibuix, la pintura, la música i diverses tècniques emocionals, fomentem aquest treball emocional que permeti comprendre, conviure i reduir la simptomatologia, fomentant un major benestar emocional.

Hi ha molts factors a la nostra vida que poden desbordar els nostres recursos i capacitat d’afrontament, comportant un gran malestar emocional. És important permetre i fer un espai a aquests sentiments, des de l’espai terapèutic, acompanyem i ajudem a les persones que ho necessitin a sobreportar aquestes situacions de la millor forma possible, alleugerint el patiment i millorant la seva capacitat d’afrontament i el seu benestar emocional.