Adrià Gilabert
Psicólogo
Adrià Gilabert
Psicòleg

Trastorn obsessiu compulsiu

Trastorn obsessiu compulsiu

Què és el TOC Trastorn Obsessiu Compulsiu?

El Trastorn Obsessiu Compulsiu és un problema psicològic caracteritzat per pensaments recurrents i involuntaris, anomenats obsessions, que provoquen ansietat i malestar. Aquestes obsessions poden ser sobre diversos temes, com la neteja, la seguretat, la simetria o altres àrees que generin preocupació a la persona. Les compulsions, d’altra banda, són comportaments repetitius que la persona realitza en un intent de reduir l’angoixa causada per les obsessions. Tot i que poden proporcionar un alleujament temporal, no resolen el problema de fons, més aviat el compliquen i poden arribar a ser molt disruptives a la vida quotidiana.

Avaluació:  A teràpia, comencem amb una avaluació completa per comprendre les causes, els factors desencadenants i mantenidors de l’ansietat, dels pensaments intrusius o obsessions i de les compulsions o conductes rituals que es porten a terme per reduir l’angoixa. Aquesta comprensió és fonamental, tant per conèixer a la persona amb qui treballem com per entendre el funcionament d’aquesta simptomatologia en cada persona i enfocar el tractament de la forma més efectiva.

Educació sobre el TOC: El terapeuta proporciona educació al pacient i als seus familiars per ajudar-los a comprendre millor el TOC. Aquesta comprensió és fonamental per abordar eficaçment els símptomes.

Identificació de les Obsessions i les Compulsions: El pacient aprèn a identificar les seves obsessions (pensaments intrusius i ansiògens) i les seves compulsions (comportaments repetitius que realitza per reduir l’angoixa associada a les obsessions).

Aprendre a conviure i reduir els pensaments intrusius o Obsessions: Treballarem diferents recursos per tal que la persona visqui amb menys angoixa i alarmisme els pensaments intrusius que pugui tenir, aprenent a conviure amb ells i a permetre’ls. A través de diferents recursos cognitius, afrontant de forma diferent a nivell de pensament, amb recursos creatius i estratègies de meditació, fomentarem una millor convivència i una reducció de les obsessions o pensaments intrusius

Tècniques per regular i disminuir l’ansietat: Es proporcionen tècniques per gestionar l’angoixa i l’ansietat associades al TOC. Això pot incloure la relaxació, la respiració profunda i la meditació.

Tècniques i tasques de Teràpia Estratègica: Els recursos i tècniques desenvolupats per la teràpia estratègica de Giorgio Nardone i Paul Watzlawick, són especislment útils i pràctics per reduir les conductes compulsives i aconseguir millores efectives en la gestió dels pensaments intrusius.

Exposició i Prevenció de Resposta (EPR): Aquesta és una part essencial de la TCC per al TOC. El pacient és exposat de manera gradual i controlada a les situacions que provoquen les seves obsessions i s’entrena a no realitzar les compulsions que solen seguir. Aquesta exposició progressiva ajuda a reduir l’ansietat i a desvincular les obsessions de les compulsions.

Treball emocional més profund, en cas que sigui necessari per tal de comprendre i gestionar aquells aspectes més troncals que poden estar condicionant i mantenint la simptomatologia

Prevenció de Recaigudes: Una vegada que els símptomes del TOC han millorat, el terapeuta treballa amb el pacient per evitar recaigudes i reforçar les habilitats adquirides.