Adrià Gilabert
Psicólogo
Adrià Gilabert
Psicòleg

Trauma

Trauma

Què són els traumes?

Els traumes són ferides invisibles que poden impactar profundament en les nostres vides. Poden sorgir a partir d’experiències aclaparadores i impactants, com ara accidents, abusos, pèrdues traumàtiques o esdeveniments violents. Aquestes experiències poden deixar cicatrius emocionals que afecten la salut mental i el benestar d’una persona.

Els traumes són respostes psicològiques i emocionals intenses a situacions impactants. Aquestes situacions superen la nostra capacitat d’afrontament i deixen una empremta en la nostra psique. Els traumes es poden manifestar de diverses formes, com trastorn d’estrès postraumàtic (TEPT), ansietat, depressió, malsons, flashbacks i evitació de situacions relacionades amb el trauma. Cada persona pot experimentar el trauma de manera diferent, i no hi ha un patró únic de resposta.

En teràpia psicològica acompanyem les persones que han patit experiències traumàtiques per ajudar-les a reduir el patiment que senten i el malestar relacionat amb l’experiència viscuda, així com ajudar-les en el procés per elaborar l’experiència traumàtica per aconseguir reduir el nivell d’afectació i interferència en la seva vida.

Avaluació i comprensió: En el procés terapèutic comencem avaluant les situacions i experiències doloroses de caràcter traumàtic que han afectat i afecten les persones que acudeixen a consulta. Respectant el ritme i els sentiments de la persona, explorarem les experiències viscudes i l’afectació emocional que senten.

Estratègies de regulació de la simptomatologia: Treballem per ajudar les persones a poder regular i disminuir la simptomatologia que els afecta (ansietat, irritabilitat, tristesa, pensaments intrusius, malsons), així com per aprendre estratègies que les ajudin a compensar el malestar que senten i generar un marc protector per sostenir el dolor i el patiment que poden experimentar.

Explorar i Reprocessarl’experiència traumàtica viscuda: Ajudem les persones a afrontar gradualment les situacions o records traumàtics en un entorn segur i controlat, mitjançant tècniques de reprocessament i desensibilització de les experiències traumàtiques com l’Estimulació Bilateral, EMDR o tapping, aconseguint canvis significatius en la forma de viure i sentir aquests records i experiències. Fomentant canvis en la percepció de les experiències i un major empoderament.

Fomentar l’autocura: Les ferides sofertes per aquestes experiències marquen significativament la vida de les persones. És important com a part del procés fomentar l’autocura i la compassió cap a un mateix, reconnectant i prestant atenció a les pròpies necessitats.

Les experiències traumàtiques generen una gran afectació a les persones, condicionant significativament les seves vides i la seva experiència emocional.